9. R, Razmerje in sorazmerje

POENOSTAVLJANJE RAZMERIJ na preprost način

Če poznamo postopke, je poenostaljanje nekega razmerja preprosto. V spodnjih filmčkih prikažem, kako lahko na preprost način poenostavljamo razmerja, v katerih nastopajo:- cela števila in različne enoto- decimalna števila- ulomki in- algebrski izrazi (poenostavljanje razmerij z alg. izrazi spada med zahtevnejše vsebine) https://youtu.be/hsrUZIpz4ko https://youtu.be/YdiXoAZ-q-s https://youtu.be/I1CyX2WUkrA Zahtevnejša vsebina: https://youtu.be/bQIIBW5VifI Upam, da so bili filmčki in razlage… Continue reading POENOSTAVLJANJE RAZMERIJ na preprost način