8. R, Enačbe

Poimenovanje enačb; število rešitev enačb

V tem videu bomo rešili nekaj preprostih enačb. Le te pa bomo poimenovali glede na rešljivost in število rešitev.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, si prenesite in natisnite delovni list Poimenovanje enačb.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

8. R, 9. R, Enačbe

VSAKDANJI problemi: reševanje besedilnih nalog s pomočjo enačb

V tem videu bomo rešili 5 besedilnih nalog iz vsakdanjega življenja. (M. Strnad: Stičišče 8, matematični učbenik za 8. razred osnovne šole.)

1.  Eva ima 130 nalepk, Jan pa 50. Ko je Eva dala Janu nekaj nalepk, jih je imela 2-krat        toliko kot Jan. Koliko nalepk je dala Janu?

2.  Na srečanje, na katerem naj bi zamenjali 59 nalepk, je Eva prinesla 3-krat toliko   nalepk kot Juš, Bina pa 3 več kot Eva. Koliko nalepk je na srečanje prinesel vsak?

3.  Matematični test je v razredu pisalo odlično osmina učencev, pravdobro četrtina, polovica dobro, 3 učenci so pisali zadostni in nihče nezadostno. Koliko učencev je pisalo test? 

4.  Peter in Mija sta skupaj imela 350€. Ko Peter potroši polovico svojega denarja, Mija pa tretjino svojega, jima ostane enak znesek. Koliko denarja je imel vsak na začetku?

5.  Na lov so odšli lovci skupaj s psi. Vseh skupaj je bilo 14. Ustrelili so 10 rac. Na povratku so ugotovili, da imajo vsi skupaj, vključno z ulovljnimi racami, 60 nog. Koliko je bilo lovcev, koliko psov?

Če želimo učinkovito rešiti naloge, moramo:
1. besedilo naloge dobro razumeti (večkrat preberemo),
2. izpisati podatke in šele nato
3. rešiti nalogo.

Da boste lažje sledili, si lahko prenesete in natisnete delovni list Reševanje VSAKDANJIH problemov.

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave 😉  Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo zdela še lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

8. R, 9. R, Enačbe

STAROSTNI problemi: reševanje besedilnih nalog s pomočjo enačb

V tem videu bomo rešili 4 besedilne naloge povezane s tematiko starosti. (M. Strnad: Stičišče 9, matematični učbenik za 9. razred osnovne šole.)

1.  Oče je 3-krat starejši od hčere. Njuna starostna razlika je 24 let. Koliko sta stara oče in hči?

2.  Hčerka in oče sta danes skupaj stara 63 let. Pred devetimi leti je bil oče star 4-krat toliko kot hči. Koliko sta stara danes?

3.  Sin je star 14 let, mati pa je 3-krat starejša od njega. Čez koliko let bo mati samo še 2-krat starejša od sina?

4.  Oče je star 3-krat toliko kot njegova hči. Čez 6 let bo oče star 6-krat toliko, kot je bila hči pred devetimi leti. Koliko sta stara danes?

Če želimo učinkovito rešiti naloge, moramo:
1. besedilo naloge dobro razumeti (večkrat preberemo),
2. izpisati podatke in šele nato
3. rešiti nalogo.

Da boste lažje sledili, si lahko prenesete in natisnete delovni list Reševanje STAROSTNIH problemov.

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave 😉  Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo zdela še lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

8. R, 9. R, Enačbe

ŠTEVILSKI problemi: reševanje besedilnih nalog s pomočjo enačb

 

V tem videu bomo rešili 6 številskih besedilnih nalog. (M. Strnad: Stičišče 9, matematični učbenik za 9. razred osnovne šole.)

1. Določi števili, ki se razlikujeta za 3, njuna kvadrata pa za 51.

2. Če kvadrat nekega števila zmanjšaš za dvakratnik tega števila, dobiš njegov kvadrat, zmanjšan za 30. Določi število.

3. Kvadrata dveh zaporednih števil se razlikujeta za 33. Dloči števili.

4. Produkt vsote izbranega števila s številom 7 in razlike izbranega števila s številom 7 je enak za 3 povečanemu kvadratu izbranega števila. Določi število.

5. Številčna vsota dvomestnega števila je 9. Če števki zamenjata mesti, je njuna razlika. Določi število.

6. Pri dvomestnem številu je število enic za 2 večje od števila desetic. Če od tega števila odšteješ trikratno številčno vsoto iskanega števila, dobiš 16. Katero število je to?

Če želimo učinkovito rešiti naloge, moramo:
1. besedilo naloge dobro razumeti (večkrat preberemo),
2. izpisati podatke in šele nato
3. rešiti nalogo.

Da boste lažje sledili, si lahko prenesete in natisnete delovni list Reševanje ŠTEVILSKIH problemov.

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave 😉  Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo zdela še lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

8. R, 9. R, Enačbe

GEOMETRIJSKI problemi: reševanje besedilnih nalog s pomočjo enačb

V tem videu bomo rešili 3 besedilne naloge geometrijske tematike. (M. Strnad: Stičišče 8, matematični učbenik za 8. razred osnovne šole.)

1.
Obseg trikotnika meri 27,5 cm. Stranica a je 2-krat, stranica b pa 2,5-krat daljša od stranice c. Določi dolžine stranic.

2. Dolžina pravokotnika je 4-krat daljša od širine. Izračunaj obseg, če meri ploščina 100 kvadratnih decimetrov.

3. Dolžina pravokotnika je za 3 cm daljša od širine. Izračunaj ploščino, če meri obseg 38 cm.

Če želimo učinkovito rešiti naloge, moramo:
1. besedilo naloge dobro razumeti (večkrat preberemo),
2. izpisati podatke in šele nato
3. rešiti nalogo.

Da boste lažje sledili, si lahko prenesete in natisnete delovni list Reševanje GEOMETRIJSKIH problemov.

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave 😉  Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo zdela še lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana