8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina krožnega izseka

https://youtu.be/B6aHGaI4Rcc V tem videu boste ponovili oziroma se naučili, kako izpeljemo obrazec za ploščino krožnega izseka. Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge. V prvih primerih sta podana polmer ter središčni kot, naša naloga pa je izračunati ploščino pripadajočega krožnega izseka. V drugem primeru sta podana polmer in ploščina krožnega izseka, iščemo pa središčni kot.… Continue reading Ploščina krožnega izseka

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni lok in obseg krožnega izseka

https://youtu.be/UqhuSHDKiGc V tem videu boste ponovili, utrdili ali pa se naučili, kako izpeljemo dolžino krožnega loka ter obseg krožnega izseka. Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge. Pri prvem primeru je podan polmer in središčni kot. Naša naloga pa je, da izračunamo dolžino pripadajočega krožnega loka ter obseg krožnega izseka. Pri drugem primeru sta podana… Continue reading Krožni lok in obseg krožnega izseka

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni kolobar: obseg in ploščina

https://youtu.be/1eYLWOJ3Sp4 Krožni kolobar je lik, ki ga omejujeta dve koncentrični krožnici. To sta krožnici s skupnim središčem in različnima polmeroma. V tem videu si bmo pogledali, kako izračunamo obseg ter ploščino krožnega kolobarja. Da boste razlagi lažje sledili, si lahko s klikom na povezavo prenesete in natisnete delovni list Obseg in ploscina kroznega kolobarja. Upam,… Continue reading Krožni kolobar: obseg in ploščina

8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina kroga

https://youtu.be/q2tDfYnMkkY Izpeljali bomo obrazec ploščine kroga in rešili dve nalogi. Prva je direktna, saj imamo podan polmer. Naša naloga je, da po formuli izračunamo ploščina. Pri drugi nalogi pa imamo podano ploščino kroga, s pomočjo katere bomo izračunali polmer in nato še premer. Da boste lažje sledili, sem vam pripravila delovni list Ploscina kroga. Lahko… Continue reading Ploščina kroga