8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina krožnega izseka

V tem videu boste ponovili oziroma se naučili, kako izpeljemo obrazec za ploščino krožnega izseka.

Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge.
V prvih primerih sta podana polmer ter središčni kot, naša naloga pa je izračunati ploščino pripadajočega krožnega izseka.
V drugem primeru sta podana polmer in ploščina krožnega izseka, iščemo pa središčni kot.
V tretjem primeru sta podana središčni kot in ploščina krožnega izseka, iščemo polmer.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Ploscina kroznega izseka.

Matematiko se lahko naučite, jo znate in postanete uspešni v njej, le nekaj truda morate za to vložiti.
Vidimo se v prihodnjem videu,
Ana

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni lok in obseg krožnega izseka

V tem videu boste ponovili, utrdili ali pa se naučili, kako izpeljemo dolžino krožnega loka ter obseg krožnega izseka.

Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge.
Pri prvem primeru je podan polmer in središčni kot. Naša naloga pa je, da izračunamo dolžino pripadajočega krožnega loka ter obseg krožnega izseka.
Pri drugem primeru sta podana polmer in dolžina krožnega loka, izračunati pa moramo  središčni kot ter obseg krožnega izseka.
Pri tretjem primeru sta podana središčni kot ter dolžina krožnega loka, izračunati pa moramo pomer in obseg krožnega izseka.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Krozni lok in obseg kroznega izseka.

Matematiko se lahko naučite, jo znate in postanete uspešni v njej, le nekaj truda morate za to vložiti.
Vidimo se v prihodnjem videu,
Ana

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni kolobar: obseg in ploščina

Krožni kolobar je lik, ki ga omejujeta dve koncentrični krožnici. To sta krožnici s skupnim središčem in različnima polmeroma. V tem videu si bmo pogledali, kako izračunamo obseg ter ploščino krožnega kolobarja.

Da boste razlagi lažje sledili, si lahko s klikom na povezavo prenesete in natisnete delovni list Obseg in ploscina kroznega kolobarja.

Upam, da vam je bil posnetek uporaben.
Zapomnite si, matematike se lahko naučite in jo razumete, le malce truda je treba vložiti.

Ana.

8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina kroga

Izpeljali bomo obrazec ploščine kroga in rešili dve nalogi. Prva je direktna, saj imamo podan polmer. Naša naloga je, da po formuli izračunamo ploščina. Pri drugi nalogi pa imamo podano ploščino kroga, s pomočjo katere bomo izračunali polmer in nato še premer.

Da boste lažje sledili, sem vam pripravila delovni list Ploscina kroga.

Lahko si tudi ogledate objavo in video o Obsegu kroga.