8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina krožnega izseka

https://youtu.be/B6aHGaI4Rcc V tem videu boste ponovili oziroma se naučili, kako izpeljemo obrazec za ploščino krožnega izseka. Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge. V prvih primerih sta podana polmer ter središčni kot, naša naloga pa je izračunati ploščino pripadajočega krožnega izseka. V drugem primeru sta podana polmer in ploščina krožnega izseka, iščemo pa središčni kot.… Continue reading Ploščina krožnega izseka

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni lok in obseg krožnega izseka

https://youtu.be/UqhuSHDKiGc V tem videu boste ponovili, utrdili ali pa se naučili, kako izpeljemo dolžino krožnega loka ter obseg krožnega izseka. Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge. Pri prvem primeru je podan polmer in središčni kot. Naša naloga pa je, da izračunamo dolžino pripadajočega krožnega loka ter obseg krožnega izseka. Pri drugem primeru sta podana… Continue reading Krožni lok in obseg krožnega izseka