9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo. Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko. 1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi točko A (−1, 6). 2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in… Continue reading Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

9. R, Linearna funkcija

Medsebojna lega dveh premic

https://youtu.be/wAYSMd-ehEo V tem videu je prikazano, v katerih medsebojnih legah sta si lahko dve premici. Premici se lahko sekata. V tem primeru imata eno skupno točko (presečišče). Premici sta vzporedni. Nimata skupnih točk. Imata pa enak smerni koeficient. Premici sta identični (sovpadata). Rečemo, da ležita ena na drugi. Imata nešteto skupnih točk. Naloga je rešena… Continue reading Medsebojna lega dveh premic

9. R, Linearna funkcija

Enačba premice – razvita (eksplicitna), nerazvita (implicitna) in odsekovna (segmentna) oblika

https://youtu.be/7ktzTp86xXw Enačba premice je lahko podana v razviti (eksplicitni), nerazviti (implicitni) ali odsekovni (segmentni) obliki. V zgornjem videu je prikazano, kako lahko iz ene oblike enačbe pretvorimo v drugo. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni list:… Continue reading Enačba premice – razvita (eksplicitna), nerazvita (implicitna) in odsekovna (segmentna) oblika

9. R, Linearna funkcija

Ničla in začetna vrednost – presečišči premice s koordinatnima osema

https://youtu.be/eDoiV3i1vO0 V tem videu je prikazano, kako določimo ničlo in začetno vrednost premice oziroma linearne funkcij. Ti dve točki lahko prebermo iz grafa ali pa rešimo računsko. Prikazano je tudi, kako enačbo premice zapišemo v odsekovni obliki. Povedano je tudi, kaj je odsek m in kaj odsek n. Ničla je presečišče premice z x osjo.… Continue reading Ničla in začetna vrednost – presečišči premice s koordinatnima osema

9. R, Linearna funkcija

Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije

https://youtu.be/SPdG27gN6JM V tem videu je prikazano, kako vrednost smernega koeficienta (k) vpliva na graf linearne funkcije oziroma na premico. Povedali bomo tudi, kdaj premica narašča, kdaj pada in kdaj je vzporedna z x osjo. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete… Continue reading Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije