8. R, Potence

Vrednost potence s POZITIVNO in NEGATIVNO osnovo

Pri računanju vrednosti neke potence je pomembno razločiti, ali ima potenca pozitivno ali negativno osnovo. S podnjem filmčku prikažem, kako produkt enakih faktorjev krajše zapišem s potenco. https://youtu.be/RA7d3PjXNBU Pri računanju vrednosti neke potence je pomembno vedeti, kaj se dogaja z minusi, ko imamo potenco z negativno osnovo. Pri tem je pomemben podatek tudi stopnja potence.… Continue reading Vrednost potence s POZITIVNO in NEGATIVNO osnovo

6. R, 8. R, Kvadrati in koreni, Potence

Potenciranje – osnova, stopnja in vrednost potence

Potenca je sestavljena iz osnove in stopnje (eksponent). Med potencami imamo dve posebni skupini. To so kvadrati števil (stopnja je 2) ter kubi števil (stopnja je 3). V filmčku obrazložim, kaj je osnova in stopnja potence ter kako izračunamo vrednost potence. Posebej so prikazani kvadrati ter kubi števil. Oglej si filmček: https://youtu.be/V9Tdd-5XVNQ Poglej si še… Continue reading Potenciranje – osnova, stopnja in vrednost potence

8. R, Potence

Potence z enako OSNOVO – Množenje in deljenje s preprosto metodo

Potence z enako osnovo lahko množimo in delimo na dolgo ali na kratko. Priročno je poznati pravila, saj tako lahko brez težav, hitro in učinkovito rešimo izraze s potencami. Oglej si filmček o MNOŽENJU potenc z enako osnovo - na dolgo in na kratko. https://youtu.be/prh023wwXhI Oglej si filmček o DELJENJU potenc z enako osnovo -… Continue reading Potence z enako OSNOVO – Množenje in deljenje s preprosto metodo

8. R, Večkotniki

PRAVILNI večkotniki

https://youtu.be/4KjwLAAGQi4 V zgornjem videu je obrazloženo, katere lastnosti veljajo za pravilne večkotnike. Lastnosti pravilnih večkotnikov:- enako dolge (skladne) stranice- enako veliki (skladni) notranji koti- enako veliki (skladni) zunanji koti- središčni kot je enak zunanjuemu kotu Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te… Continue reading PRAVILNI večkotniki

8. R, Večkotniki

NAČRTOVANJE pravilnih večkotnikov

Pravilne večkotnike lahko načrtamo na različne načine, glede na to, kateri podatek je podan. PODANA JE DOLŽINA STRANICE PRAVILNEGA VEČKOTNIKA https://youtu.be/zqEotQbSWfY PODAN JE POLMER KROGA, KI MU JE VČRTAN PRAVILNI VEČKOTNIK https://youtu.be/lIjiUsW7mYY PODAN JE POLMER KROGA, KI MU JE OČRTAN PRAVILNI VEČKOTNIK https://youtu.be/FO5fyx6jG9I Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je… Continue reading NAČRTOVANJE pravilnih večkotnikov