9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo.

Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko.
1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi
točko A (−1, 6).

2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in os y v točki N (0, 3).

3.  Zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točki A (­1, 5) in B (2, ­4).

4.  Podana je enačba premice y = 2x + 3.
     a)  Ali točka A (­1, 1) leži na premici?
     b)  Ali točka B (3, −2) leži na premici?

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Reševanje tipičnih primerov.

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

9. R, Linearna funkcija

Medsebojna lega dveh premic

V tem videu je prikazano, v katerih medsebojnih legah sta si lahko dve premici.

Premici se lahko sekata. V tem primeru imata eno skupno točko (presečišče).
Premici sta vzporedni. Nimata skupnih točk. Imata pa enak smerni koeficient.
Premici sta identični (sovpadata). Rečemo, da ležita ena na drugi. Imata nešteto skupnih točk.

Naloga je rešena najprej grafično (z risanjem), nato pa še računsko.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Medsebojna lega dveh premic

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

9. R, Linearna funkcija

Enačba premice – razvita (eksplicitna), nerazvita (implicitna) in odsekovna (segmentna) oblika

Enačba premice je lahko podana v razviti (eksplicitni), nerazviti (implicitni) ali odsekovni (segmentni) obliki. V zgornjem videu je prikazano, kako lahko iz ene oblike enačbe pretvorimo v drugo.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Enacba premice – razvita, nerazvita, odsekovna

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

9. R, Linearna funkcija

Ničla in začetna vrednost – presečišči premice s koordinatnima osema

V tem videu je prikazano, kako določimo ničlo in začetno vrednost premice oziroma linearne funkcij. Ti dve točki lahko prebermo iz grafa ali pa rešimo računsko. Prikazano je tudi, kako enačbo premice zapišemo v odsekovni obliki. Povedano je tudi, kaj je odsek m in kaj odsek n.

Ničla je presečišče premice z x osjo. Začetna vrednost pa je presečišče premice z y osjo.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: NIČLA in ZAČETNA VREDNOST – presečišči premice s koordinatnima osema

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

9. R, Linearna funkcija

Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije

V tem videu je prikazano, kako vrednost smernega koeficienta (k) vpliva na graf linearne funkcije oziroma na premico. Povedali bomo tudi, kdaj premica narašča, kdaj pada in kdaj je vzporedna z x osjo.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Vpliv smernega koeficienta na graf premice

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana