8. R, Kvadrati in koreni

Kvadriranje in korenjenje

https://youtu.be/jtMRBR8kJ_0 V tem videu bomo na preprostih primerih obrazložili kvadriranje in korenjenje. Na enostaven način se boste naučili, kako kvadriramo in korenimo števila, ki imajo določeno število končnih ničel. Prav tako se boste naučili, kako kvadriramo in korenimo števila, ki imajo določeno število decimalnih mest. Obdelali bomo sledeče primere. Da boste lažje sledili in se… Continue reading Kvadriranje in korenjenje

8. R, Racionalna števila

Množenje racionalnih števil

https://youtu.be/rFFVI0LyoQM V tem videu bomo obdelali množenje racionalnih števil. Naučili se boste, kako določiti predznak in vrednost produkta. Rešili bomo naslednje primere: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Množenje racionalnih stevil. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave… Continue reading Množenje racionalnih števil

8. R, Racionalna števila

Seštevanje in odštevanje racionalnih števil

https://youtu.be/mEl1shgqP_U V tem videu bomo obdelali seštevanje in odštevanje racionalnih števil. Naučili se boste, kako izpuščati oklepaje in kako spretno računati. Rešili bomo naslednje primere: +(+2) =                          −(+6) = +(−7) =                          −(−8) = (+4) + (+10) =               (+3) + (−12) = (+12) − (+8) =               (−15) − (+7) = −(+7) − (−16) +… Continue reading Seštevanje in odštevanje racionalnih števil

8. R, Racionalna števila

NASPROTNA, OBRATNA in ABSOLUTNA vrednost racionalnega števila

https://youtu.be/OBMaQtZe1HI V tem videu si bomo pogledali, kaj je nasprotna vrednost in ugotovili, da imata nasprotni si števili različna predznaka. Spoznali bomo tudi postopek, kako poiskati obratno število. Nenazadnje bomo tudi pokazali, kaj je absolutna vrednost števila in razumeli, da gre v bistvu za razdaljo slike določenega števila pa do izhodišča, torej do števila 0… Continue reading NASPROTNA, OBRATNA in ABSOLUTNA vrednost racionalnega števila

8. R, Enačbe

Poimenovanje enačb; število rešitev enačb

https://youtu.be/WNkBbaIciXUì V tem videu bomo rešili nekaj preprostih enačb. Le te pa bomo poimenovali glede na rešljivost in število rešitev. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, si prenesite in natisnite delovni list Poimenovanje enačb. Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje… Continue reading Poimenovanje enačb; število rešitev enačb