7. R, 8. R, Enačbe

Reševanje preprostih linearnih enačb s premislekom

https://youtu.be/aGp8QZ-fvzM S tem videom boste ponovili oziroma se naučili, kako učinkovito reševati preproste enačbe s premislekom. Rešili bomo enačbe, v katerih nastopa seštevanje, odštevanje, množenje ali deljenje, nenazadnje pa se bomo posvetili tudi trem malce bolj sestavljenim enačbam, v katerih nastopajo oklepaji in več računskih operacij. Če vam snov ni tuja, poskusite rešiti naloge sami,… Continue reading Reševanje preprostih linearnih enačb s premislekom

8. R, Kvadrati in koreni, Pitagorov izrek

NAČRTOVANJE s pomočjo Pitagorovega izreka

https://youtu.be/AKeA5mrUpP4 S pomočjo tega videa se boste naučili strategijo, kako lahko s pomočjo Pitagorovega izreka na številski osi odmerimo različne korene, kot so √2, √3, √5 in √13. Seveda lahko na podoben način skonstruiramo tudi druge korene. Poleg tega se boste tudi naučili, kako na številski osi odmerimo na primer 3√2 in −2 √3. Da boste… Continue reading NAČRTOVANJE s pomočjo Pitagorovega izreka

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v DELTOIDU

https://youtu.be/PkBjs2KLfgw S tem videom boste ponovili lastnosti, obseg ter ploščino deltoida. Naučili se boste tudi, kako lahko učinkovito uporabite Pitagorovega izreka v deltoidu in to znanje tudi praktično uporabite v primerih, ki jih bomo skupaj rešili. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Pitagorov… Continue reading Pitagorov izrek v DELTOIDU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v TRAPEZU

https://youtu.be/erqJ9_Ntgjk S tem videom boste ponovili lastnosti splošnega, enakokrakega in pravokotnega trapeza. Naučili se boste tudi uporabe Pitagorovega izreka v (pravokotnem ter enakokrakem) trapezu in to znanje tudi praktično uporabili v primerih, ki jih bomo skupaj rešili. Pri 3. nalogi je računska napaka pri izračunu ploščine. Namreč ploščina je 120 in ne 60 kvadratnih centimetrov.… Continue reading Pitagorov izrek v TRAPEZU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v KVADRATU in PRAVOKOTNIKU

https://youtu.be/Of00zr82k8c S tem videom boste ponovili lastnosti kvadrata in pravokotnika ter se naučili uporabljati Pitagorov izrek v tih dveh likih. Izpeljali bomo diagonalo kvadrata in jo tako izrazili s stranico a. Naredili bomo nekaj primerov uporabe Pitagorovega izreka tako v kvadratu kot v pravokotniku. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam… Continue reading Pitagorov izrek v KVADRATU in PRAVOKOTNIKU