8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v ENAKOSTRANIČNEM TRIKOTNIKU

https://youtu.be/cih7JRTpAJ8 S tem videom boste ponovili značilnosti enakostraničnega trikotnika in se naučili, kako lahko s pomočjo Pitagorovega izreka s višino in ploščino izrazimo samo s stranico a. Rešili bomo 3 vzorčne primere, kjer bodo neznane količine stranica višino, ploščino ali pa stranica a. Na teh praktičnih primerih se boste naučili uporabe izpeljanih formul za višino… Continue reading Pitagorov izrek v ENAKOSTRANIČNEM TRIKOTNIKU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v ENAKOKRAKEM TRIKOTNIKU

https://youtu.be/_j97DyiEhtE S tem videom boste ponovili značilnosti enakokrakega trikotnika in se naučili, kako lahko s pomočjoPitagorovega izreka izračunamo neznane količine enakokrakega trikotnika. Rešili bomo 4 vzorčne primere, kjer bodo neznane količine stranica a, c in višina na stranico c. Na teh praktičnih primerih se boste naučili praktične uporabe Pitagorovega izreka v enakokrakem trikotniku. Da boste… Continue reading Pitagorov izrek v ENAKOKRAKEM TRIKOTNIKU

8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina krožnega izseka

https://youtu.be/B6aHGaI4Rcc V tem videu boste ponovili oziroma se naučili, kako izpeljemo obrazec za ploščino krožnega izseka. Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge. V prvih primerih sta podana polmer ter središčni kot, naša naloga pa je izračunati ploščino pripadajočega krožnega izseka. V drugem primeru sta podana polmer in ploščina krožnega izseka, iščemo pa središčni kot.… Continue reading Ploščina krožnega izseka

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni lok in obseg krožnega izseka

https://youtu.be/UqhuSHDKiGc V tem videu boste ponovili, utrdili ali pa se naučili, kako izpeljemo dolžino krožnega loka ter obseg krožnega izseka. Rešili bomo tako direktne kot indirektne naloge. Pri prvem primeru je podan polmer in središčni kot. Naša naloga pa je, da izračunamo dolžino pripadajočega krožnega loka ter obseg krožnega izseka. Pri drugem primeru sta podana… Continue reading Krožni lok in obseg krožnega izseka

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni kolobar: obseg in ploščina

https://youtu.be/1eYLWOJ3Sp4 Krožni kolobar je lik, ki ga omejujeta dve koncentrični krožnici. To sta krožnici s skupnim središčem in različnima polmeroma. V tem videu si bmo pogledali, kako izračunamo obseg ter ploščino krožnega kolobarja. Da boste razlagi lažje sledili, si lahko s klikom na povezavo prenesete in natisnete delovni list Obseg in ploscina kroznega kolobarja. Upam,… Continue reading Krožni kolobar: obseg in ploščina