9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo.

Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko.
1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi
točko A (−1, 6).

2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in os y v točki N (0, 3).

3.  Zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točki A (­1, 5) in B (2, ­4).

4.  Podana je enačba premice y = 2x + 3.
     a)  Ali točka A (­1, 1) leži na premici?
     b)  Ali točka B (3, −2) leži na premici?

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Reševanje tipičnih primerov.

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s