9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo. Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko. 1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi točko A (−1, 6). 2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in… Continue reading Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

9. R, Linearna funkcija

Ničla in začetna vrednost – presečišči premice s koordinatnima osema

https://youtu.be/eDoiV3i1vO0 V tem videu je prikazano, kako določimo ničlo in začetno vrednost premice oziroma linearne funkcij. Ti dve točki lahko prebermo iz grafa ali pa rešimo računsko. Prikazano je tudi, kako enačbo premice zapišemo v odsekovni obliki. Povedano je tudi, kaj je odsek m in kaj odsek n. Ničla je presečišče premice z x osjo.… Continue reading Ničla in začetna vrednost – presečišči premice s koordinatnima osema

9. R, Linearna funkcija

Določanje smernega koeficienta (k) in začetne vrednosti (n)

https://youtu.be/wvi2U8ocW74 V tem videu je prikazano, kako razberemo smerni koeficient (k) in začetno vrednost (n), če imamo podano enačbo premice in kako ju razberemo, če je podan graf. Naredili bomo: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni… Continue reading Določanje smernega koeficienta (k) in začetne vrednosti (n)

9. R, Linearna funkcija

Enačba premice in njen graf

https://youtu.be/PiVGM7WWEWI V tem videu bomo najprej ponovili znanje pravokotnega koordinatnega sistema na ravnini. Povedali bomo tudi, kaj je začetna vrednost in kaj smerni koeficient, za tem pa bomo narisali premico oziroma graf linearne funkcije y = 2x + n. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki… Continue reading Enačba premice in njen graf