9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo. Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko. 1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi točko A (−1, 6). 2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in… Continue reading Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

9. R, Linearna funkcija

Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije

https://youtu.be/SPdG27gN6JM V tem videu je prikazano, kako vrednost smernega koeficienta (k) vpliva na graf linearne funkcije oziroma na premico. Povedali bomo tudi, kdaj premica narašča, kdaj pada in kdaj je vzporedna z x osjo. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete… Continue reading Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije

9. R, Linearna funkcija

Določanje smernega koeficienta (k) in začetne vrednosti (n)

https://youtu.be/wvi2U8ocW74 V tem videu je prikazano, kako razberemo smerni koeficient (k) in začetno vrednost (n), če imamo podano enačbo premice in kako ju razberemo, če je podan graf. Naredili bomo: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni… Continue reading Določanje smernega koeficienta (k) in začetne vrednosti (n)

9. R, Linearna funkcija

Enačba premice in njen graf

https://youtu.be/PiVGM7WWEWI V tem videu bomo najprej ponovili znanje pravokotnega koordinatnega sistema na ravnini. Povedali bomo tudi, kaj je začetna vrednost in kaj smerni koeficient, za tem pa bomo narisali premico oziroma graf linearne funkcije y = 2x + n. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki… Continue reading Enačba premice in njen graf