9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo. Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko. 1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi točko A (−1, 6). 2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in… Continue reading Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

9. R, Linearna funkcija

Enačba premice in njen graf

https://youtu.be/PiVGM7WWEWI V tem videu bomo najprej ponovili znanje pravokotnega koordinatnega sistema na ravnini. Povedali bomo tudi, kaj je začetna vrednost in kaj smerni koeficient, za tem pa bomo narisali premico oziroma graf linearne funkcije y = 2x + n. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki… Continue reading Enačba premice in njen graf