9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo. Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko. 1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi točko A (−1, 6). 2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in… Continue reading Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

9. R, Linearna funkcija

Medsebojna lega dveh premic

https://youtu.be/wAYSMd-ehEo V tem videu je prikazano, v katerih medsebojnih legah sta si lahko dve premici. Premici se lahko sekata. V tem primeru imata eno skupno točko (presečišče). Premici sta vzporedni. Nimata skupnih točk. Imata pa enak smerni koeficient. Premici sta identični (sovpadata). Rečemo, da ležita ena na drugi. Imata nešteto skupnih točk. Naloga je rešena… Continue reading Medsebojna lega dveh premic

9. R, Linearna funkcija

Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije

https://youtu.be/SPdG27gN6JM V tem videu je prikazano, kako vrednost smernega koeficienta (k) vpliva na graf linearne funkcije oziroma na premico. Povedali bomo tudi, kdaj premica narašča, kdaj pada in kdaj je vzporedna z x osjo. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete… Continue reading Vpliv vrednosti smernega koeficienta na premico oziroma na graf linearne funkcije

9. R, Linearna funkcija

Določanje smernega koeficienta (k) in začetne vrednosti (n)

https://youtu.be/wvi2U8ocW74 V tem videu je prikazano, kako razberemo smerni koeficient (k) in začetno vrednost (n), če imamo podano enačbo premice in kako ju razberemo, če je podan graf. Naredili bomo: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni… Continue reading Določanje smernega koeficienta (k) in začetne vrednosti (n)