8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v KVADRU

https://youtu.be/v3TMdhFZyw4 S tem videom boste ponovili lastnosti, površino in prostornino kvadra ter s pomočjo Pitagorovega izreka izračunali ploskovne diagonale kvadra, diagonalo kvadra in vse 3 različne diagonalne preseke kvadra.   Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Pitagorov izrek v KVADRU.  … Continue reading Pitagorov izrek v KVADRU

8. R, Krog in njegovi deli

Krožni kolobar: obseg in ploščina

https://youtu.be/1eYLWOJ3Sp4 Krožni kolobar je lik, ki ga omejujeta dve koncentrični krožnici. To sta krožnici s skupnim središčem in različnima polmeroma. V tem videu si bmo pogledali, kako izračunamo obseg ter ploščino krožnega kolobarja. Da boste razlagi lažje sledili, si lahko s klikom na povezavo prenesete in natisnete delovni list Obseg in ploscina kroznega kolobarja. Upam,… Continue reading Krožni kolobar: obseg in ploščina

8. R, Krog in njegovi deli

Ploščina kroga

https://youtu.be/q2tDfYnMkkY Izpeljali bomo obrazec ploščine kroga in rešili dve nalogi. Prva je direktna, saj imamo podan polmer. Naša naloga je, da po formuli izračunamo ploščina. Pri drugi nalogi pa imamo podano ploščino kroga, s pomočjo katere bomo izračunali polmer in nato še premer. Da boste lažje sledili, sem vam pripravila delovni list Ploscina kroga. Lahko… Continue reading Ploščina kroga

8. R, Premo in obratno sorazmerje

Premo in obratno sorazmerje: TABELA ODVISNOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=TIWCn2EW8jE Pri snovi premega in obratnega sorazmerja lahko dobimo nalogo, pri kateri je podana tabela (preglednica) odvisnosti, naša naloga pa je določiti vrsto sorazmerja (premo ali obratno), koeficient sorazmerja (k) in enačbo odvisnosti ter narisati graf odvisnoti. V tem videu se boste naučili, kako hitro in učinkovito ugotovimo, za katero sorazmerje gre in kako določimo… Continue reading Premo in obratno sorazmerje: TABELA ODVISNOSTI

8. R, Premo in obratno sorazmerje

OBRATNO sorazmerje

https://youtu.be/B9GTPnhzBXU Rešili bomo enostavno besedilno nalogo, nato pa malce bolj zapleteno nalogo. Enostavna besedilna naloga: Pet enako delavnih mož bi jarek izkopalo v dvanajstih dneh. Koliko dni bi za ta isti jarek potrebovali trije možje? Malenkost bolj zapletena naloga: Pet enako delavnih mož bi jarek izkopalo v dvanajstih dneh. Po šestih dneh dva delavca zbolita… Continue reading OBRATNO sorazmerje