8. R, Premo in obratno sorazmerje

Premo in obratno sorazmerje: TABELA ODVISNOSTI

https://www.youtube.com/watch?v=TIWCn2EW8jE Pri snovi premega in obratnega sorazmerja lahko dobimo nalogo, pri kateri je podana tabela (preglednica) odvisnosti, naša naloga pa je določiti vrsto sorazmerja (premo ali obratno), koeficient sorazmerja (k) in enačbo odvisnosti ter narisati graf odvisnoti. V tem videu se boste naučili, kako hitro in učinkovito ugotovimo, za katero sorazmerje gre in kako določimo… Continue reading Premo in obratno sorazmerje: TABELA ODVISNOSTI