8. R, Večkotniki

OBSEG in PLOŠČINA splošnega večkotnika

V spodnjih videi je prikazano, kako izračunamo ploščino splošnega večkotnika. Običajno to naredimo tako, da večkotnik načrtamo (ali pa ga še imamo podanega), ga razdelimo na like, ki jim bomo znali izračunati ploščino (občajno so to trikotniki), izmerimo podatke ter izračunamo obseg in ploščino. Računanje obsega in ploščine splošnega 4-kotnika https://youtu.be/_n49WCCQRlM Računanje obsega in ploščine… Continue reading OBSEG in PLOŠČINA splošnega večkotnika

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina TRAPEZA

https://youtu.be/Sb6L7Ns1nLY V zgornjem videu sta razložena obrazca za obseg in ploščino trapeza. Prikazana je tudi uporaba obeh obrazcev na konkretnem primeru. V spodnjem videu pa je prikazano reševanje treh nalog. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni… Continue reading Obseg in ploščina TRAPEZA

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina ROMBA

  https://youtu.be/fg4cH_B09NM V zgornjem videu sta razložena obrazca za obseg in ploščino romba. Prikazana je tudi uporaba obeh obrazcev na konkretnem primeru. V spodnjem videu pa je prikazano reševanje treh tipičnih nalog. Rešili bomo: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete… Continue reading Obseg in ploščina ROMBA

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina DELTOIDA

https://youtu.be/S7kVvpicji4 V zgornjem videu sta razložena obrazca za obseg in ploščino detoida. Prikazana je tudi uporaba obeh obrazcev na konkretnem primeru. V spodnjem videu pa je prikazano reševanje treh tipičnih nalog ter izpeljava ugotovitve, da imajo deltoidi z enakima diagonalama tudi enako ploščino. Rešili bomo: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili,… Continue reading Obseg in ploščina DELTOIDA

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA

https://youtu.be/TxtkumaZc1U V tem videu najprej ponovimo lastnosti pravokotnega trikotnika, izpeljemo obrazca za računanje obsega in ploščine ter oba uporabimo na preprostem primeru. Za tem rešimo še dve nalogi. Enkrat je potrebno izračunati dolžino stranice, drugič pa višino na hipotenuzo - stranico, ki leži pravemu kotu nasptroti. Lastnosti pravokotnega trikotnika stranici, ki oklepata pravi kot, sta… Continue reading Obseg in ploščina PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA