7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA

https://youtu.be/TxtkumaZc1U V tem videu najprej ponovimo lastnosti pravokotnega trikotnika, izpeljemo obrazca za računanje obsega in ploščine ter oba uporabimo na preprostem primeru. Za tem rešimo še dve nalogi. Enkrat je potrebno izračunati dolžino stranice, drugič pa višino na hipotenuzo - stranico, ki leži pravemu kotu nasptroti. Lastnosti pravokotnega trikotnika stranici, ki oklepata pravi kot, sta… Continue reading Obseg in ploščina PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA