7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA

https://youtu.be/TxtkumaZc1U V tem videu najprej ponovimo lastnosti pravokotnega trikotnika, izpeljemo obrazca za računanje obsega in ploščine ter oba uporabimo na preprostem primeru. Za tem rešimo še dve nalogi. Enkrat je potrebno izračunati dolžino stranice, drugič pa višino na hipotenuzo - stranico, ki leži pravemu kotu nasptroti. Lastnosti pravokotnega trikotnika stranici, ki oklepata pravi kot, sta… Continue reading Obseg in ploščina PRAVOKOTNEGA TRIKOTNIKA

8. R, Pitagorov izrek

Uporaba Pitagorovega izreka v preprostih nalogah

https://youtu.be/Hnkkutb_ZMY V tem videu je prikazana uporaba Pitagorovega izreka na preprostih primerih. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge. Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej… Continue reading Uporaba Pitagorovega izreka v preprostih nalogah