7. R, Trikotniki

Trikotniku VČRTANA in OČRTANA krožnica

https://youtu.be/MR1J7bnk-V0 V tem videu je prikazano, kako trikotniku VČRTAMO in kako OČRTANO krožnico. Zapomni si: Središče trikotniku VČRTANE krožnice je presečišče simetral kotov. Središče trikotniku OČRTANE krožnice je presečišče simetral stranic. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom… Continue reading Trikotniku VČRTANA in OČRTANA krožnica

7. R, načrtovanje, Trikotniki

Načrtovanje trikotnikov

V spodnjih videih bomo pokazali, kako se načrta trikotnike glede na podane podatke. 1.   Podatki:   s-s-s https://www.youtube.com/watch?v=DWz3iwU1AIQ V zgornjem videu je prikazano načrtovanje trikotnika, pri katerem so podane dolžine vseh treh njegovih stranic. (s-s-s) Prikazano je načrtovanje raznostraničnega, enakokrakega in enakostraničnega trikotnika. 2.  Podatki:  s-k-s https://www.youtube.com/watch?v=Q2a_ugFhQn0 V zgornjem videu je prikazano načrtovanje trikotnika, pri katerem… Continue reading Načrtovanje trikotnikov

7. R, Trikotniki

Koti trikotnika – zunanji in notranji

https://youtu.be/udmQyXfqWyA V tem videu bomo pokazali in dokazali, koliko znaša vsota notranjih kotov in zunanjih kotov trikotnika. Rešili bomo tudi primer računske naloge, ki zahteva uporabo znanja o kotih trikotnika. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni… Continue reading Koti trikotnika – zunanji in notranji

7. R, Trikotniki

Trkotiniško pravilo oz trikotniška neenakost

https://youtu.be/NMK6K3AC8oA V tem videu bomo odgvorili na vprašanje, ali se iz treh poljubno dolgih paličic vedno da skonstruirati trikotnik. Za tem bomo obrazložili, kaj je trikotniško pravilo oziroma trikotniška neenakost. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Trikotiška neenakost. Če vam kakšna… Continue reading Trkotiniško pravilo oz trikotniška neenakost

7. R, Trikotniki

Trikotniki: opis in razvrščanje

https://youtu.be/m4JlSWW4D_k V tem videu bomo pokazali, kako označimo trikotnik in kako trikotnike razvrstimo glede na dolžino stranic, velikost kotov in število simetral. Glede na dolžino stranic, je trikotnik lahko -  enakostraničen -  enakokraki -  raznostranični Glede na velikost največjega notranjega kota, je trikotnik lahko -  ostrokotni -  pravokotni -  topokotni Glede na število simetral, pa… Continue reading Trikotniki: opis in razvrščanje