9. R, Razmerje in sorazmerje

POENOSTAVLJANJE RAZMERIJ na preprost način

Če poznamo postopke, je poenostaljanje nekega razmerja preprosto. V spodnjih filmčkih prikažem, kako lahko na preprost način poenostavljamo razmerja, v katerih nastopajo:
– cela števila in različne enoto
– decimalna števila
– ulomki in
– algebrski izrazi
(poenostavljanje razmerij z alg. izrazi spada med zahtevnejše vsebine)

Zahtevnejša vsebina:

Upam, da so bili filmčki in razlage uporabne in da sedaj obvladate poensotavljanje razmerij.
Lepo vas pozdravljam in vidimo oz. slišimo se v naslednjem videu. 😉
A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s