6. R, Osnovni geometrijski pojmi

Osnovni geometrijski pojmi

https://youtu.be/RaG3OIpGhYU V tem videu na kratko povzamem osvnovne geometrijske pojme (točka, daljica, poltrak, premica in ravnina), kako se označijo ter omenim definicijo vsakega elementa posebej. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja… Continue reading Osnovni geometrijski pojmi

6. R, Naravna števila

ŠTEVILSKI IZRAZI z naravnimi števili

https://youtu.be/x_rtG4Y4MDM V tem videu ponovimo vrstni red računanja na praktičnih primerih.Vrstni red računanja: Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge. Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v… Continue reading ŠTEVILSKI IZRAZI z naravnimi števili

6. R, Naravna števila

Deljenje naravnih števil

https://youtu.be/NTLmaQTGfOY V tem videu je prikazano- kako imenujemo posamezne "udeležene" številke deljenja- zakaj za deljenje ne veljata zakon o zamenjavi in združevanju- kakšen je rezultat deljenja s št. 1- zakaj s št. 0 ne delimo - kako spretno delimo, če imata deljenec in delitelj končne ničle V spodnjem videu pa je na nekaj primerih prikazano,… Continue reading Deljenje naravnih števil

6. R, Naravna števila

POTENCIRANJE naravnih števil

https://youtu.be/1WU68V5qYc0 V tem videu prikažem, kaj je potenca, kaj osnova in kaj stopnja. Za tem pa na praktičnih primerih določimo vrednost potence. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge. Zapomnite si,… Continue reading POTENCIRANJE naravnih števil

6. R, Naravna števila

Množenje naravnih števil

https://youtu.be/GUbvOY_XEo4 V tem videu je prikazano- kako imenujemo posamezne "udeležene" številke množenja- zakaj za množenje veljata zakon o zamenjavi in združevanju- kako na lažji način množimo števila, ki imajo končne ničle- kako spretno množimo (da imamo čim manj dela 😉 ) V spodnjem videu pa je na nekaj primerih prikazano, kako pisno množimo. https://youtu.be/IEcRa98XEto Če… Continue reading Množenje naravnih števil