6. R, 7. R, Obsegi in ploščine, Štirikotniki

Obseg in ploščina PRAVOKOTNIKA

https://youtu.be/PezNU-mR-ug V tem videu najprej ponovimo o temeljnih lastnostih pravokotnika ter zapišemo obrazec za njegov obseg in ploščino. Sledi reševanje treh primerov. Naredili bomo: 1. Opis, obseg in ploščina pravokotnika. 2. Izračunaj obseg in ploščino pravokotnika z dolžino 4,5 cm in širino 7,1 cm. 3. Izračunaj obseg pravokotnika z dolžino 10 cm in ploščino 83… Continue reading Obseg in ploščina PRAVOKOTNIKA

6. R, 7. R, Obsegi in ploščine, Štirikotniki

Obseg in ploščina KVADRATA

https://youtu.be/FlEc0UWj8BQ V tem videu najprej ponovimo o temeljnih lastnostih kvadrata ter zapišemo obrazec za njegov obseg in ploščino. Sledi reševanje treh primerov. Naredili bomo: 1. Opis kvadrata 2. Izračunaj obseg in ploščino kvadrata s stranico 7,3 cm. 3. Izračunaj ploščino kvadrata z obsegom 21,6 cm. 4. Izračunaj obseg kvadrata s ploščino 64 kvadratnih cm. Da… Continue reading Obseg in ploščina KVADRATA

7. R, Štirikotniki

Štirikotniki: vsota notranjih in zunanjih kotov

https://youtu.be/fq6jG0CSIWc V tem videu je na kratko prikazano, kako izpeljemo vsoto notranjih ter vsoto zunanjih kotov. Proti koncu pa je prikazano tudi reševanje dveh primerov, pri katerih uporabimo pridobljeno znanje o kotih. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam… Continue reading Štirikotniki: vsota notranjih in zunanjih kotov

7. R, Štirikotniki

Štirikotniki: opis in razvrščanje

https://youtu.be/RqN5RSg8I7w V tem videu je na kratko opisan splošni štirikotnik (oglišča, stranice, notranji in zunanji koti, diagonale) ter podana razvrstitev štirikotnikov glede na kote, na lego stranic ter na simetrijske lastnosti. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom… Continue reading Štirikotniki: opis in razvrščanje