6. R, Naravna števila

Deljenje naravnih števil

https://youtu.be/NTLmaQTGfOY V tem videu je prikazano- kako imenujemo posamezne "udeležene" številke deljenja- zakaj za deljenje ne veljata zakon o zamenjavi in združevanju- kakšen je rezultat deljenja s št. 1- zakaj s št. 0 ne delimo - kako spretno delimo, če imata deljenec in delitelj končne ničle V spodnjem videu pa je na nekaj primerih prikazano,… Continue reading Deljenje naravnih števil

8. R, Racionalna števila

DELJENJE celih in racionalnih števil

https://youtu.be/8CXHtb_oz3Q V zgornjem videu je najprej predstavljeno pravilo deljenja celih števil oziroma določanja predznaka količnika. Za tem pa je prikazana uporaba tega pravila na praktičnih primerih, v katerih nastopajo cela števila, decimalna števila in ulomki. Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te… Continue reading DELJENJE celih in racionalnih števil

7. R, Računanje z ulomki

Izrazi z ulomki: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje (vse 4 računske operacije)

  https://youtu.be/gyHCYwnxJwU V zgornjem videu je prikazano reševanje izrazov z ulomki, v katerih nastopajo operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, z drugo besedo, vse 4 računske operacije. Rešili bomo primere: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni… Continue reading Izrazi z ulomki: seštevanje, odštevanje, množenje in deljenje (vse 4 računske operacije)

7. R, Računanje z ulomki

Deljenje ulomka z naravnim številom in z ulomkom

https://youtu.be/xERTicjJl5Y V tem videu je na kratko predstavljane deljenje ulomka z naravnim številom in deljenje ulomka z ulomkom. Slogan, ki si ga velja zapomniti 😉 Rešili bomo primere: Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite. Prenesi delovni list: Deljenje… Continue reading Deljenje ulomka z naravnim številom in z ulomkom