8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v ROMBU

https://youtu.be/MQI1w_awo8g S tem videom boste ponovili lastnosti romba ter se naučili uporabljati Pitagorov izrek v tem liku. S pomočjo le tega boste računali obseg, saj boste izračunali dolžino stranice pri podanima diagonalama, v drugih primerih pa iskali dolžine diagonal in s tem ploščino. S temi raznolikimi primeri boste dobili temeljni vpogled v uporabo Pitagorovega izreka… Continue reading Pitagorov izrek v ROMBU