8. R, 9. R, Enačbe

ŠTEVILSKI problemi: reševanje besedilnih nalog s pomočjo enačb

 

V tem videu bomo rešili 6 številskih besedilnih nalog. (M. Strnad: Stičišče 9, matematični učbenik za 9. razred osnovne šole.)

1. Določi števili, ki se razlikujeta za 3, njuna kvadrata pa za 51.

2. Če kvadrat nekega števila zmanjšaš za dvakratnik tega števila, dobiš njegov kvadrat, zmanjšan za 30. Določi število.

3. Kvadrata dveh zaporednih števil se razlikujeta za 33. Dloči števili.

4. Produkt vsote izbranega števila s številom 7 in razlike izbranega števila s številom 7 je enak za 3 povečanemu kvadratu izbranega števila. Določi število.

5. Številčna vsota dvomestnega števila je 9. Če števki zamenjata mesti, je njuna razlika. Določi število.

6. Pri dvomestnem številu je število enic za 2 večje od števila desetic. Če od tega števila odšteješ trikratno številčno vsoto iskanega števila, dobiš 16. Katero število je to?

Če želimo učinkovito rešiti naloge, moramo:
1. besedilo naloge dobro razumeti (večkrat preberemo),
2. izpisati podatke in šele nato
3. rešiti nalogo.

Da boste lažje sledili, si lahko prenesete in natisnete delovni list Reševanje ŠTEVILSKIH problemov.

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave 😉  Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo zdela še lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s