8. R, 9. R, Enačbe

VSAKDANJI problemi: reševanje besedilnih nalog s pomočjo enačb

V tem videu bomo rešili 5 besedilnih nalog iz vsakdanjega življenja. (M. Strnad: Stičišče 8, matematični učbenik za 8. razred osnovne šole.)

1.  Eva ima 130 nalepk, Jan pa 50. Ko je Eva dala Janu nekaj nalepk, jih je imela 2-krat        toliko kot Jan. Koliko nalepk je dala Janu?

2.  Na srečanje, na katerem naj bi zamenjali 59 nalepk, je Eva prinesla 3-krat toliko   nalepk kot Juš, Bina pa 3 več kot Eva. Koliko nalepk je na srečanje prinesel vsak?

3.  Matematični test je v razredu pisalo odlično osmina učencev, pravdobro četrtina, polovica dobro, 3 učenci so pisali zadostni in nihče nezadostno. Koliko učencev je pisalo test? 

4.  Peter in Mija sta skupaj imela 350€. Ko Peter potroši polovico svojega denarja, Mija pa tretjino svojega, jima ostane enak znesek. Koliko denarja je imel vsak na začetku?

5.  Na lov so odšli lovci skupaj s psi. Vseh skupaj je bilo 14. Ustrelili so 10 rac. Na povratku so ugotovili, da imajo vsi skupaj, vključno z ulovljnimi racami, 60 nog. Koliko je bilo lovcev, koliko psov?

Če želimo učinkovito rešiti naloge, moramo:
1. besedilo naloge dobro razumeti (večkrat preberemo),
2. izpisati podatke in šele nato
3. rešiti nalogo.

Da boste lažje sledili, si lahko prenesete in natisnete delovni list Reševanje VSAKDANJIH problemov.

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave 😉  Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo zdela še lahka. 😉
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s