Matematični blog

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina TRAPEZA

V zgornjem videu sta razložena obrazca za obseg in ploščino trapeza. Prikazana je tudi uporaba obeh obrazcev na konkretnem primeru.

V spodnjem videu pa je prikazano reševanje treh nalog.
TRAPEZ - naloge

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: TRAPEZ – obseg in ploscina

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina ROMBA

 

V zgornjem videu sta razložena obrazca za obseg in ploščino romba. Prikazana je tudi uporaba obeh obrazcev na konkretnem primeru.

V spodnjem videu pa je prikazano reševanje treh tipičnih nalog.
Rešili bomo:
Romb-vaje

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: ROMB – obseg in ploščina

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

9. R, Linearna funkcija

Linearna funkcija: reševanje tipičnih primerov

V spodnjih filmčkih je prikazano reševanje tipičnih nalog, povezanih z linearno funkcijo.

Vse štiri naloge bomo rešili načrtovalno in računsko.
1.  Določi enačbo premice, ki je vzporedna s premico y = −x + 7  in  gre skozi
točko A (−1, 6).

2.  Določi enačbo premice, ki seče os x v točki M (−1, 0) in os y v točki N (0, 3).

3.  Zapiši enačbo premice, ki poteka skozi točki A (­1, 5) in B (2, ­4).

4.  Podana je enačba premice y = 2x + 3.
     a)  Ali točka A (­1, 1) leži na premici?
     b)  Ali točka B (3, −2) leži na premici?

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Reševanje tipičnih primerov.

1. naloga

2. naloga

3. naloga

4. naloga

7. R, Obsegi in ploščine

Obseg in ploščina DELTOIDA

V zgornjem videu sta razložena obrazca za obseg in ploščino detoida. Prikazana je tudi uporaba obeh obrazcev na konkretnem primeru.

V spodnjem videu pa je prikazano reševanje treh tipičnih nalog ter izpeljava ugotovitve, da imajo deltoidi z enakima diagonalama tudi enako ploščino.
Rešili bomo:
Deltoid-vaje-za blog

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: DELTOID – obseg in ploščina

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana

9. R, Linearna funkcija

Medsebojna lega dveh premic

V tem videu je prikazano, v katerih medsebojnih legah sta si lahko dve premici.

Premici se lahko sekata. V tem primeru imata eno skupno točko (presečišče).
Premici sta vzporedni. Nimata skupnih točk. Imata pa enak smerni koeficient.
Premici sta identični (sovpadata). Rečemo, da ležita ena na drugi. Imata nešteto skupnih točk.

Naloga je rešena najprej grafično (z risanjem), nato pa še računsko.

Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, sem vam pripravila delovni list, ki si ga lahko prenesete, natisnete in izpolnite.
Prenesi delovni list: Medsebojna lega dveh premic

Če vam kakšna posebna naloga na to temo dela težave in je ne znate rešiti, napišite nalogo v komentar te objave. Tako vam bom lahko pomagala in zapisala potek reševanja naloge.

Zapomnite si, če boste matematiki (redno) posvečali nekaj časa, boste v njej postali dobri in uspešni. Nenazadnje pa se vam bo postala še celo lahka.
Lepo se imejte in vidimo se v naslednjem videu,
Ana