8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v DELTOIDU

https://youtu.be/PkBjs2KLfgw S tem videom boste ponovili lastnosti, obseg ter ploščino deltoida. Naučili se boste tudi, kako lahko učinkovito uporabite Pitagorovega izreka v deltoidu in to znanje tudi praktično uporabite v primerih, ki jih bomo skupaj rešili. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam priporočam, da si prenesete, natisnete in izpolnite delovni list Pitagorov… Continue reading Pitagorov izrek v DELTOIDU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v TRAPEZU

https://youtu.be/erqJ9_Ntgjk S tem videom boste ponovili lastnosti splošnega, enakokrakega in pravokotnega trapeza. Naučili se boste tudi uporabe Pitagorovega izreka v (pravokotnem ter enakokrakem) trapezu in to znanje tudi praktično uporabili v primerih, ki jih bomo skupaj rešili. Pri 3. nalogi je računska napaka pri izračunu ploščine. Namreč ploščina je 120 in ne 60 kvadratnih centimetrov.… Continue reading Pitagorov izrek v TRAPEZU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v KVADRATU in PRAVOKOTNIKU

https://youtu.be/Of00zr82k8c S tem videom boste ponovili lastnosti kvadrata in pravokotnika ter se naučili uporabljati Pitagorov izrek v tih dveh likih. Izpeljali bomo diagonalo kvadrata in jo tako izrazili s stranico a. Naredili bomo nekaj primerov uporabe Pitagorovega izreka tako v kvadratu kot v pravokotniku. Da boste lažje sledili in se tako tudi več naučili, vam… Continue reading Pitagorov izrek v KVADRATU in PRAVOKOTNIKU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v ROMBU

https://youtu.be/MQI1w_awo8g S tem videom boste ponovili lastnosti romba ter se naučili uporabljati Pitagorov izrek v tem liku. S pomočjo le tega boste računali obseg, saj boste izračunali dolžino stranice pri podanima diagonalama, v drugih primerih pa iskali dolžine diagonal in s tem ploščino. S temi raznolikimi primeri boste dobili temeljni vpogled v uporabo Pitagorovega izreka… Continue reading Pitagorov izrek v ROMBU

8. R, Pitagorov izrek

Pitagorov izrek v ENAKOSTRANIČNEM TRIKOTNIKU

https://youtu.be/cih7JRTpAJ8 S tem videom boste ponovili značilnosti enakostraničnega trikotnika in se naučili, kako lahko s pomočjo Pitagorovega izreka s višino in ploščino izrazimo samo s stranico a. Rešili bomo 3 vzorčne primere, kjer bodo neznane količine stranica višino, ploščino ali pa stranica a. Na teh praktičnih primerih se boste naučili uporabe izpeljanih formul za višino… Continue reading Pitagorov izrek v ENAKOSTRANIČNEM TRIKOTNIKU